لزوم استفاده از دستگاه تهویه هوا

حضور در سومین نمایشگاه بین المللی دارو و صنایع وابسته 
3 سپتامبر 2017
دستگاه تهویه هوا

ÊÕÝíå åæÇí ÇíÑÌæí

لزوم استفاده از دستگاه تهویه هوا در آشپزخانه ها

سالانه بیش از یک میلیون نفر در سراسر دنیا از بیماریهای ریوی ناشی از انتشار دود در محیط های بسته می میرند. این دود حاوی ترکیبات خطرناکی نظیر ذرات معلق، مونوکسید کربن، هیدروکربنهای حلقوی، فلزات سنگین و … است. تخمین زده می شود که آلودگی هوا در محیط های سربسته (داخلی) مسئول 2.7% بیماری های دنیاست. فرآیند طبخ مواد غذایی از منابع اصلی دود و سایر آلاینده های هوا در منازل مسکونی و رستورانها است. کیفیت و کمیت (غلظت و نوع) آلاینده های تولیدی به عوامل متعددی نظیر نوع و ترکیب شیمایی ماده غذایی که طبخ می شود، سوخت مورد استفاده، اجاق یا وسیله مورد استفاده در طبخ، روش طبخ، چیدمان تجهیزات در آشپزخانه، مصالح بکار رفته در ساخت محل، تهویه، نفوذ هوا به محیط بیرون و … وابسته است. بنابراین در انتخاب روش بهینه کنترل آلاینده های تولیدی در آشپرخانه ها می بایست کلیه عوامل عنوان شده مورد توجه قرار گیرد. با همین هدف و در راستای شناخت عوامل موثر بر آلودگی هوای آشپزخانه و تاثیر آن بر سلامت کارکنان، در هر شماره یکی از عوامل عنوان شده به تفکیک مورد بررسی قرار خواهد گرفت.