لزوم استفاده از دستگاه تهویه هوا در آشپزخانه ها

چیلر آبی شرکت رادین صنعت
هواساز
2 اکتبر 2017
دستگاه هواساز، رادین صنعت
دستگاه هواساز چیست ؟
2 اکتبر 2017
دستگاه تهویه هوا، رادین صنعت

لزوم استفاده از دستگاه تهویه هوا در آشپزخانه ها

سالانه بیش از یک میلیون نفر در سراسر دنیا از بیماریهای ریوی ناشی از انتشار دود در محیط های بسته می میرند. این دود حاوی ترکیبات خطرناکی نظیر ذرات معلق، مونوکسید کربن، هیدروکربنهای حلقوی، فلزات سنگین و … است. تخمین زده می شود که آلودگی هوا در محیط های سربسته (داخلی) مسئول 2.7% بیماری های دنیاست. فرآیند طبخ مواد غذایی از منابع اصلی دود و سایر آلاینده های هوا در منازل مسکونی و رستورانها است. کیفیت و کمیت (غلظت و نوع) آلاینده های تولیدی به عوامل متعددی نظیر نوع و ترکیب شیمایی ماده غذایی که طبخ می شود، سوخت مورد استفاده، اجاق یا وسیله مورد استفاده در طبخ، روش طبخ، چیدمان تجهیزات در آشپزخانه، مصالح بکار رفته در ساخت محل، تهویه، نفوذ هوا به محیط بیرون و … وابسته است. بنابراین در انتخاب روش بهینه کنترل آلاینده های تولیدی در آشپرخانه ها می بایست کلیه عوامل عنوان شده مورد توجه قرار گیرد. با همین هدف و در راستای شناخت عوامل موثر بر آلودگی هوای آشپزخانه و تاثیر آن بر سلامت کارکنان، در هر شماره یکی از عوامل عنوان شده به تفکیک مورد بررسی قرار خواهد گرفت.