حضور در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی 

حضور در سومین نمایشگاه بین المللی دارو و صنایع وابسته 
3 سپتامبر 2017
چیلر آبی شرکت رادین صنعت
هواساز
2 اکتبر 2017

حضور در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی

زمان : 3 تا 6 آبان ماه 1396

مکان : محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران