4 سپتامبر 2017

حضور در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی 

حضور در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی زمان : 3 تا 6 آبان ماه 1396 مکان : محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران
3 سپتامبر 2017

حضور در سومین نمایشگاه بین المللی دارو و صنایع وابسته 

حضور در سومین نمایشگاه بین المللی دارو و صنایع وابسته تاریخ : 21 تا 23 شهریور ماه 1396 مکان : مصلی بزرگ امام خمینی تهران