خدمات فروش

خدمات فروش

خدمات فروش : تیم تخصصی فروش شرکت رادین صنعت فراز آماده ارائه پیش فاکتور در حداقل زمان ممکن می باشد. کارشناسان فروش ما پس از دریافت استعلام ,محاسبات فنی را با استفاده ازنرم افزار انجام داده و پس از انتخاب مناسبترین دستگاه پیش فاکتور را تنظیم و همراه با محاسبات و مشخصات ارائه مینماید. همچنین در صورت نیاز از محل پروژه بازدید بعمل خواهد آمد .
این شرکت با ارائه روشهای مختلف فروش و نیز ارائه زمان تحویل های مناسب ، شرایط یک خرید راحت و مطمئن را برای خریداران فراهم مینماید. همچنین کارشناسان فروش خریداران محترم را در طول مدت قرارداد از وضعیت ساخت دستگاهها مطلع خواهند نمود و درصورت نیاز همزمان با عقد قرارداد برنامه زمانبدی نیز تهیه و ارائه میگردد. در صورتی که فایلی برای ارسال دارید می توانید آن را از طریق ایمیل زیر به دست کارشناس مربوطه برسانید:

sales@radinsanatfaraz.com