حضور در بیست و یکمین نمايشگاه بین المللی حرارتی، برودتی و سیستم های تهویه ایران – تبریز


مکان : نمایشگاه بین المللی تبریز

زمان : 11 تا 14 اردیبهشت ماه 97


حضور در سومین نمایشگاه بین المللی دارو و صنایع وابسته

تاریخ : 21 تا 23 شهریور ماه 1396
مکان : مصلی بزرگ امام خمینی تهران


حضور در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی

زمان : 3 تا 6 آبان ماه 1396
مکان : محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران